• HOME
  • >
  • 고객센터
  • >
  • 공지사항
제목 2018년 사무실 및 공장 위치, 전화번호
작성자 관리자
첨부파일

 

 (주)씨티푸드

 

영업본부

 경기도 이천시 마장면 관리 585-10

031-889-8681

 제 1 공장

 

상주시 사벌면 목가 1160

 

 

054-531-1310

 

 제 2 공장

 

상주시 문필로 42-10

 

 

054-533-9990

 

 제 3 공장

 

안동시 마들117

 

 

054-821-3066

 

상호 : (주)씨티푸드 대표 : 이주석 사업자등록번호 : 508-81-28966
영업본부 : 경기 이천시 마장면 관리 585-10 TEL : 031-889-8681 FAX : 031-889-8683
제1공장 : 경북 상주시 사벌면 목가1길 160 TEL : 054-531-1310 FAX : 054-531-1312
제2공장 : 경북 상주시 문필로 42-10 TEL : 054-533-9990 FAX : 054533-9912
제3공장 : 경북 안동시 마들1길 17 TEL : 054-821-3066 FAX : 054-821-3067

COPYRIGHT ㈜씨티푸드 ALL RIGHTS RESERVED